Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i wdrożenia aplikacji typu „ride- sharing" w ramach akcji pilotażowej projektu MAMBA.

UWAGA: Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do 24 czerwca 2019 r.do godziny 13:00.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie analizy Status Quo budżetu obywatelskiego gminy Bielsko-Biała dla potrzeb projektu pn. „Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Baltic Sea Region.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie do druku wydrukowanie publikacji dotyczącej wybranych zwyczajów, obrzędów i tradycji występujących na pograniczu polsko-czeskim.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych rzemieślników, instruktorów rzemiosła do przeprowadzenia „eko-warsztatów" w ramach projektu CULTURECOVERY.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej zaprasza do współpracy szkoły podstawowe z Bielska -Białej i okolic w ramach projektu CULTURECOVERY.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dokumentów.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wynajem powierzchni reklamowej dla potrzeb promocji realizowanych projektów.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia w zakresie j. polskiego na j. czeski oraz z j. czeskiego na j. polski dla potrzeb realizacji projektu pn. „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych Ekspertów do złożenia oferty na opracowanie publikacji dotyczącej wybranych zwyczajów, obrzędów i tradycji występujących na pograniczu polsko-czeskim.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza powtórnie zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do budowy dronów. Zamówienie jest realizowane na potrzeby szkoleń w zakresie modelowania przestrzennego 3D, organizowanych w ramach projektu pn. „FabLabNet" współfinansowanego z Programu INTERREG Central Europe.