09 września 2022

Sprawa 53/2022

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Bielsku-Białej zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia konsekutywnego z języka słowackiego na język polski podczas wizyty studyjnej na Słowację organizowanej w ramach Projektu GreenFilmTourism”.

Zamówienie realizowane jest współfinansowane  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Termin wizyty Studyjnej 21-23.09.2022

Termin składania ofert 16.09.2022 do godz. 12.00    

Szczegóły zamówienia w załączeniu. 

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.