FABLAB - Druk 3D

W roku 2014 utworzono pierwszy w Polsce południowej FabLab specjalizujący się w technologiach określanych mianem Industry 4.0, a dokładnie technologiach przyrostowych: modelowanie i skanowanie 3D, szybkie prototypowanie oraz inżynieria odwrotna. FabLab24 Bielsko-Biała prowadzi także działalność edukacyjną oraz szkoleniową w zakresie podnoszenia kompetencji przyszłych inżynierów.      
Na bazie FabLab24 tworzony jest Beskidzki Hub Innowacji Cyfrowych IlabBB 43300 który będzie nowoczesnym centrum edukacyjnym, centrum B+R w zakresie rozwoju technologii z zakresu Industry 4.0 oraz tzw. one-stop-shop dla wszystkich przedsiębiorstw z regionu Podbeskidzia poszukujących nowych technologii oraz wsparcia w okresie transformacji z technologii analogowych do technologii cyfrowych.

Laboratorium jest dostępne praktycznie dla każdego, kto ma pomysł i wizję. Jednym z naszych największych powodów do dumy jest zbudowanie jedynego takiego laboratorium druku 3D. Sprzęt, jakim dysponujemy, pozwala na realizację nawet najbardziej nowatorskich pomysłów, od modelowania cyfrowego, przez zbudowanie prototypu, aż po jego produkcję.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej jest partnerem projektu, który zakłada zbudowanie międzynarodowej sieci FabLabów oraz kooperację środowisk, które do tej pory nie miały tego typu platformy do podjęcia współpracy. Stworzony w ten sposób system będzie połączeniem biznesu, pomysłu, rozwoju, władz publicznych, a to wszystko w świetle innowacji. Zachęcamy do podjęcia współpracy.