Unia Europejska
POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR (edycja 2) - rok 2023

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Konsorcjum w składzie Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zostało wybrane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Postępowania Przetargowego do realizacji zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Pożyczka Płynnościowych POIR dla firm sektora MSP z województwa śląskiego. W dniu 28.03.2023r. podpisano Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/3522/2023/XII/DIF/514 celem realizacji tego zadania.

W najbliższych dniach podamy do wiadomości termin naboru wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR, a w kolejnych dniach zostanie opublikowana dokumentacja niezbędna do złożenia wniosków.

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom sytuacji gospodarczej przez wsparcie pożyczkami przedsiębiorstw, które mają problemy z płynnością finansowej wskutek pandemii COVID-19 albo wskutek agresji Rosji na Ukrainę.

Instrument Finansowy Pożyczka Płynnościowa POIR jest realizowany w zakresie projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP POIR” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wartość Instrumentu: 40.000.000,00 zł,
z czego 40.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy

Poznaj szczegóły: aktualnosci/pozyczki-plynnosciowe-poir-edycja2-2023rok

Jesteś zainteresowany?

Jeżeli istnieje sposób, aby rozwinąć Twoją firmę- znajdziemy go razem! W Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej możesz liczyć na support doświadczonych specjalistów.

Skontaktuj się z nami
31

lat działania

300+

zrealizowanych projektów

780 mln

pozyskanych dotacji

175 500

wynajętych metrów

34 800

litrów wypitej kawy