Unia Europejska
POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR

POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE POIR 2023 rok

Nabór został zakończony w dniu 21 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/3522/2023/XII/DIF/514 Konsorcjum w składzie Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udostępniliśmy:

- Regulamin Regionalnego Funduszu Pożyczek Płynnościowych POIR 2023

- dokumentację niezbędną złożenia wniosku

- oraz GENERATOR WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH, służący do składania wniosków drogą elektroniczną. W generatorze została udostępniona już możliwość przygotowania wniosków, natomiast ich złożenie będzie możliwe w momencie otwarcia naboru.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami

OGŁOSZENIE NABORU

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/3522/2023/XII/DIF/514 Konsorcjum w składzie Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ogłasza:

NABÓR WNIOSKÓW o udzielenie Pożyczki Płynnościowej POIR, który
rozpocznie się w dniu 19 kwietnia 2023 r. od godz. 8.00
i potrwa do 21 kwietnia 2023 r.
- do godziny 16:00 w wersji papierowej w wyznaczonych punktach
- do godz. 24:00 w wersji elektronicznej.

Wnioski będzie można złożyć w wersji elektronicznej i papierowej. W wersji papierowej wnioski będą przyjmowane w dwóch punktach tj.:

- w siedzibie Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8

- oraz w biurze Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej przy ul. 1 Dywizji Pancernej 45.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości złożenia wniosku w wersji elektronicznej. W tym celu zostanie udostępniony GENERATOR WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH, w którym zostanie udostępniona możliwość przygotowania wniosków, natomiast ich złożenie będzie możliwe w momencie otwarcia naboru.

Najpóźniej w dniu 12 kwietnia 2023 r. zostanie opublikowana dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o Pożyczkę Płynnościowa POIR.

W celu przybliżenia Państwu parametrów Pożyczki Płynnościowej POIR (edycja 2) – rok 2023 publikujemy poniżej Kartę Produktu:

Karta Produktu Pożyczka Płynnościowa POIR

Szanowni Państwo !

Informujemy, że Konsorcjum w składzie Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zostało wybrane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Postępowania Przetargowego do realizacji zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Pożyczka Płynnościowych POIR dla firm sektora MSP z województwa śląskiego. W dniu 28.03.2023r. podpisano Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/3522/2023/XII/DIF/514 celem realizacji tego zadania.

W najbliższych dniach podamy do wiadomości termin naboru wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR, a w kolejnych dniach zostanie opublikowana dokumentacja niezbędna do złożenia wniosków.

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom sytuacji gospodarczej przez wsparcie pożyczkami przedsiębiorstw, które mają problemy z płynnością finansową wskutek pandemii COVID-19 albo wskutek agresji Rosji na Ukrainę.

Instrument Finansowy Pożyczka Płynnościowa POIR jest realizowany w zakresie projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP POIR” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wartość Instrumentu: 40.000.000,00 zł,

z czego 40.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy

Poznaj szczegóły: aktualnosci/pozyczki-plynnosciowe-poir-edycja2-2023rok

Jesteś zainteresowany?

Jeżeli istnieje sposób, aby rozwinąć Twoją firmę- znajdziemy go razem! W Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej możesz liczyć na support doświadczonych specjalistów.

Skontaktuj się z nami
31

lat działania

300+

zrealizowanych projektów

780 mln

pozyskanych dotacji

175 500

wynajętych metrów

34 800

litrów wypitej kawy