Klaster
Klaster Energii Powiatu Cieszyńskiego

KLASTER ENERGII GMIN I POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Zmieniające się środowisko w branży energetycznej pobudza do działania. Potrzebna była inicjatywa, która połączy wytwórców z konsumentami w sposób zrównoważony i koordynowany. Gminy i Powiat Cieszyński mogą już teraz działać w ramach własnego klastra. Regionalnie, gdyż to jest gwarantem jasnych zasad, pozwalających na osiąganie wymiernych korzyści. 11 samorządów, które przystąpiły do porozumienia, skupia się na wspólnym działaniu zorientowanym na wytwarzaniu, magazynowaniu i dystrybucji energii elektrycznej oraz cieplnej, korzystając z możliwości, jakie dają dotacje z funduszy zewnętrznych.

Klaster tworzą gminy: Brenna, Chybie, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice oraz Powiat Cieszyński. Wśród założycieli znajdują się również: Agencja Rozwoju Regionalnego z Bielska-Białej, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej.

Klaster Energii Powiatu Cieszyńskiego

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Celem działania Klastra Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego jest rozpoznanie, analizowanie, a następnie zbilansowanie zapotrzebowania na energię w sposób zrównoważony. Konieczne jest tu dążenie do równowagi ze strony wytwórców, będących w stanie wyprodukować daną ilość energii i odbiorców, którzy wykazują popyt w tym zakresie. Nad całą operacją czuwa Agencja Rozwoju Regionalnego - koordynator, dzięki któremu przepływ informacji i nadzór nad członkami przebiega sprawnie. To, co ważne - celem Klastra jest zapewnienie płynności w dostawie energii. Jeżeli zatem zauważalne jest, że możliwości wytwórców są niewystarczające, dopuszcza się wprowadzenie do współpracy podmiotów zewnętrznych. Zadaniem producentów jest wyprodukowanie odpowiedniej ilości energii, zgodnej z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez odbiorców, a także magazynowanie jej. Sposób jej wytwarzania zorientowany jest silnie na ekologiczne metody pozyskiwania energii, takie jak biogaz, fotowoltaika, elektrownia wodna czy wiatrowa. Jednak z technicznego punktu widzenia, źródła konwencjonalne wciąż stanowią sporą część w procesie wytwarzania energii. Po drugiej stronie znajdują się natomiast odbiorcy, czyli grupa docelowa. Są to zarówno osoby prywatne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego, spółki a w przyszłości spółdzielnie energetyczne. Ważna jest współpraca między wszystkimi członkami Klastra, gdyż obecność jednostek terytorialnych pozwala na dotarcie do mniej rozwiniętych obszarów klastra, określenie ich potrzeb i zbudowanie planu naprawczego. Łącznikiem jest koordynator, który w nieodległej przyszłości będzie pośredniczyć w rozliczeniach między producentem i konsumentem oraz zarządzać zasobami regionu, właściwie je modelując z naciskiem na budowanie korzyści dla wszystkich stron. Celem wszystkich członków Klastra jest bez wątpienia osiąganie korzyści finansowych. Z punktu widzenia odbiorcy, przejawia się to zdecydowanie w obniżeniu kosztów poboru energii, natomiast w przypadku producentów, gwarancja funkcjonowania w sposób zrównoważony i zyskowny. Kolejnym mocnym argumentem jest umożliwienie podmiotom rozwoju i korzystania z nowoczesnych rozwiązań niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii.

LIDER KLASTRA

KOORDYNATOR KLASTRA

ARRSA

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE KLASTRA

CZŁONKOWIE KLASTRA

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.