środa, 30 sierpnia 2023

Innowacje dla środowiska - II nabór

Ogłoszenie o naborze fiszek projektowych / wniosków

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza drugi nabór fiszek projektowych/ wniosków w ramach programu priorytetowego „Innowacje dla Środowiska”.

  • Cel programu

Celem programu jest wykorzystanie innowacyjnych technologii w ochronie środowiska, które przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. W ramach programu realizowane przedsięwzięcia będą miały na celu rozwój gospodarczy kraju w kierunku gospodarki nowoczesnej, przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym.

W naborze będą realizowane przedsięwzięcia zgodne z nową zasadą horyzontalną (stosowana w projektach powszechnie, przekrojowo, w możliwie szerokim zakresie) „nie czyń znaczącej szkody” (zasadą DNSH), w odniesieniu do 6 celów środowiskowych:

  • łagodzenia zmian klimatu,
  • adaptacji do zmian klimatu,
  • zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich,
  • gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recykling,
  • zapobieganiu i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi,
  • ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.

Szczegóły naboru i materiały dostępne są tutaj.