Projekty unijne

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej od lat jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju EURADA w Brukseli.     
Nasi przedstawiciele zasiadają zarówno w zarządzie stowarzyszenia, jak i w Radzie Dyrektorów. Nasza obecność w stowarzyszeniu EURADA umożliwia nam współtworzenie polityki Unii Europejskiej oraz wdrażanie najnowszych inicjatyw.     
Co więcej, jesteśmy częścią sieci międzynarodowych laboratoriów innowacji 3D - FabLabNet, aby móc zwiększać zdolności innowacyjne lokalnych społeczności. Czynny udział w europejskiej sieci hubów cyfrowych pozwala nam być bliżej nowoczesnej edukacji i budować nasz wkład w obszarach biznesowych i systemach innowacji.     
Zostaliśmy prekursorami wdrażania nowoczesnych rozwiązań pro-ekologicznych oraz współtworzyliśmy Covenant of Mayors w Brukseli.    
 


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Bielsku-Białej od początku swojej działalności realizuje różnego rodzaju projekty wspierające rozwój subregionu południowego województwa śląskiego, podnoszące jego konkurencyjność oraz wspierające rozwój kompetencji lokalnych społeczności. Podejmuje także działania na rzez samowystarczalności energetycznej, inteligentnych specjalizacji w subregionie i promocji na arenie międzynarodowej. Projekty realizowane są w ramach programów Horyzont 2020, Interreg Europa, Interreg IIIC, Programy  Współpracy Transgranicznej SK-PL oraz CZ-PL, Program Baltic Sea Region, International Urbact Cooperation, Leonardo da Vinci Programme. W sumie zrealizowano ponad 50 różnego rodzaju projektów własnych oraz projektów wspólnie z organizacjami samorządowymi, miastem Bielsko-Biała i organizacjami przedsiębiorców.    
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje również działania na rzecz wspierania współpracy międzynarodowej, w tym także związanej z wdrażaniem najlepszych praktyk i nawiązywania kontaktów gospodarczych.