HoReCa – dotacje na inwestycje

Mam firmę

Termin projektu

Od 01 stycznia 2024 do 31 maja 2026

Opis projektu

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województw: śląskiego, opolskiego i łódzkiego z branż:      
- hotelarstwo      
- gastronomia (HoReCa)      
- turystyka      
- kultura

Projekt skierowany do firm, które doświadczyły trudności finansowych w związku z pandemią COVID. Firmy będą musiały udokumentować spadki obrotów na poziomie co najmniej 30%, w 2020 r. lub 2021 r.     
Dywersyfikacja działalności nie może prowadzić do rezygnacji przez MŚP z działalności w sektorach: hotelarstwa, gastronomii (HoReCa), turystyki, kultury.     
Celem dywersyfikacji powinno być wprowadzenie nowej usługi i/lub produktu w przedsiębiorstwie.

Wsparcie finansowe realizowane będzie w formie refundacji poniesionych kosztów na:      
- inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną – element obligatoryjny inwestycji MŚP      
- podnoszenie kwalifikacji lub przekwalifikowania pracowników      
- usługi doradcze na rzecz rozwoju MŚP

Kwoty wsparcia      
- min. 50 tys. zł,      
- max. 540 tys. zł      
Wsparcie udzielane MŚP będzie stanowiło pomoc de minimis

Warunki dodatkowe:      
10% wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych      
VAT nie jest kwalifikowany      
max. wartość kosztów kwalifikowalnych (wsparcie i wkład własny) wynosi 600 tys. zł

Cel projektu:      
ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu wśród MŚP z sektora hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura w województwach śląski, opolskim i łódzkim.

Etapy projektu:      
ogłoszenie naboru przez PARP, ocena wniosków, zawierania umów o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem, rozliczenie przedsięwzięć MŚP, kontrole.

Rezultat projektu:        
wsparcie 673 przedsiębiorstw z województw śląskiego, opolskiego i łódzkiego.

Projekt realizowany jest   
w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)   
wspólnie z 5 Partnerami:     

- Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. https://www.arr.czestochowa.pl/      
- Rudzką Agencją Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej https://www.rarinwestor.pl/      
- Fundacją Rozwoju Śląska w Opolu https://frs-cb.pl/      
- Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. https://larr.pl/      
- Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. https://sse.lodz.pl/

Zapraszamy na stronę projektu

Forma wsparcia

Wartość projektu i dofinansowania 
Całkowita wartość projektu: 223 397 415, 00 PLN
Wysokość wkładu ze środków KPO: 100% wartości projektu
Termin realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.05.2026 r.

Grupa docelowa

MŚP sektora HoReCa, turystyka i kultura, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.