Poręczenia wadialne, kredytów i pożyczek.

Poręczenia wadialne, kredytów i pożyczek

Mam firmę

W ramach usług finansowych udzielamy poręczeń wadialnych oraz poręczeń kredytów i pożyczek

1) Poręczenie zamiast wpłaty wadium

Zamiast mrozić pieniądze na koncie depozytowym organizatora przetargów wystarczy przedłożyć nasze poręczenie, honorowane ustawowo.    
Pieniądze w firmie powinny pracować. Przy przetargach publicznych często jednak wymagane jest wadium.    
To innowacyjny instrument – zobacz jak działają poręczenia wadialne

Poręczenie wadium: do 100% wysokości wadium  do 90 dni

Pakiet poręczeń nawet do 1 345 000  zł zabezpiecza wiele przetargów !

Pomagamy uzyskać zabezpieczenie należytego wykonania umowy pzp !

Warunki uzyskania poręczenia wadium


 Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą posiadającym siedzibę, oddział lub inwestycję na terenie województwa śląskiego (pomocny będzie udostępniony przez PARP kwalifikator), który:    

 • nie ma zaległości podatkowych (ZUS, US)
 • terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań, w tym  wobec banków
 • nie należy do grupy zagrożonych przedsiębiorców w rozumieniu wytycznych Wspólnoty Europejskiej
 • otrzymał pozytywną ocenę ryzyka (na podstawie wniosku)

Parametry poręczenia wadialnego   

 • maksymalna wysokość pakietu wadialnego – 345 tysięcy zł (nawet do 1 345 tys. zł w konsorcjum ze Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym Sp. z o.o.)
 • pakiet wadialny jest przyznawany na 12 miesięcy
 • okres pojedynczego poręczenia wadium w ramach pakietu:  do 90 dni
 • opłata za rozpatrzenie wniosku o pakiet– 100 zł
 • prowizja przygotowawcza za udzielenie pakietu wadialnego – 100 zł
 • prowizja za pojedyncze poręczenie w ramach pakietu (w zależności od okresu poręczenia) – od 0,2% do 0,6%, minimum 200 zł

Szczegółowe informacje o poręczeniach wadialnych zawiera:

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o poręczenie wadium  do pobrania tutaj:

Potwierdzenie możliwości udzielania poręczeń wadialnych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej:

 

2) Poręczenia kredytów i pożyczek

O poręczenia mogą ubiegać się przedsiębiorcy sektora MSP, posiadający siedzibę  lub oddział na terenie województwa śląskiego (pomocny będzie udostępniony przez PARP kwalifikator) , którzy:

 • nie posiadają zaległości podatkowych (ZUS, US)
 • terminowo wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec banków
 • nie należą do grupy zagrożonych przedsiębiorców w rozumieniu wytycznych Wspólnoty Europejskiej
 • posiadają zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu zaciągniętego w banku lub  funduszu pożyczkowym w określonym terminie
 • posiadają wstępną decyzję (lub promesę) o udzieleniu kredytu (pożyczki)

Poręczane instrumenty:

 • kredyty i pożyczki zaciągane na cele gospodarcze
 • kredyty i pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie nakładów inwestycyjnych lub środków obrotowych
 • kredyty w rachunku bieżącym oraz kredytowym
 • poręczenie udzielone jest maksymalnie na 60 miesięcy
 • udzielamy również  poręczeń pomostowych na czas ustanowienia przez klienta zabezpieczenia spłaty kredytu, lub do czasu uzyskania środków z realizowanych środków unijnych
 • kredyt lub pożyczka oprocentowana na poziomie nie mniejszym niż stopa referencyjna Unii Europejskiej, którą jest publikowana przez UOKiK

W zakresie poręczeń kredytów i pożyczek współpracujemy z następującymi partnerami:

 • Bank Pekao SA
 • Bank Spółdzielczy w Zatorze
 • Getin Noble  Bank SA
 • Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

Adam KACZMARCZYK
Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Dyrektor ds. Rozwoju
akaczmarczyk@arrsa.pl 33 470 83 13, 698 632 732
Wioletta ŁOPATKA
Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Dyrektor
wlopatka@arrsa.pl 604 588 059
Monika ROŻDŻYŃSKA
Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Specjalista
mrozdzynska@arrsa.pl 33 470 83 23

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.