Pożyczki dla przedsiębiorców sektora MSP

Fundusz pożyczkowy - pożyczki dla przedsiębiorców sektora MSP

Mam firmę

Zapytaj o prostą i tanią pożyczkę na cel obrotowy lub inwestycyjny!

Żadnych ukrytych kosztów, jesteśmy instytucją otoczenia biznesu założoną przez Gminę Bielsko-Biała.

Warunki uzyskania pożyczki

Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą posiadającym siedzibę, oddział lub inwestycję na terenie województwa śląskiego (pomocny będzie udostępniony przez PARP kwalifikator), który:

  • nie posiada zaległości podatkowych (ZUS, US)
  • terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań, w tym wobec banków
  • nie należy do grupy zagrożonych przedsiębiorców w rozumieniu wytycznych Wspólnoty Europejskiej
  • posiada zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty wnioskowanej pożyczki w określonym terminie

Wyłączenia branżowe dla pożyczek i poręczeń obejmują branżę przetwórstwa spożywczego oraz kredyt na środki transportu dla firm transportowych.

Parametry pożyczki

  • maksymalna wysokość pożyczki – 345 tysięcy zł
  • maksymalny okres pożyczki – 84 miesiące (60 miesięcy dla pożyczki obrotowej)
  • oprocentowanie pożyczki – uzależnione jest od oceny ryzyka pożyczkowego i okresu spłaty pożyczki, według Tabeli stóp procentowych pożyczek Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
  • opłata za rozpatrzenie wniosku – 100 zł
  • jednorazowa prowizja za udzielenie pożyczki –  w zależności od okresu spłaty pożyczki – od 1,5% do 4,00%

Na oprocentowanie pożyczki wpływ ma między innymi stopa bazowa, określana komunikatem Komisji Europejskiej. Aktualna wysokość stopy bazowej na stronie UOKIK

Istnieje możliwość częściowego zabezpieczenia spłaty pożyczki poręczeniem Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego w Katowicach.                 
 

Szczegółowe informacje o udzieleniu pożyczek zawiera:                        
 

Wzory dokumentów potrzebne do złożenia wniosku o pożyczkę do pobrania tutaj:

Przedsiębiorcom rozliczających się w formie pełnej księgowości udostępniamy poniższy arkusz excel pomocny w tworzeniu prognozy finansowej:

Przedsiębiorcom rozliczających się w formie uproszczonej (KPiR, ryczałt, karta podatkowa)  udostępniamy poniższy arkusz excel lub wersję word  pomocne w tworzeniu uproszczonego rachunku wyników i bilansu oraz prognozy finansowej:

UWAGA! Dla klientów, którzy już mają udzielone pożyczki i do tej pory terminowo regulowali swoje zobowiązania, a którzy wskutek sytuacji związanej ze stanem epidemicznym notują znaczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej, przygotowaliśmy prosty wniosek o odroczenie spłat pożyczki na maksymalnie 6 miesięcy. Wniosek jest rozpatrywane bezpłatnie i można go pobrać tutaj:

Adam KACZMARCZYK
Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Dyrektor ds. Rozwoju
akaczmarczyk@arrsa.pl 33 470 83 13, 698 632 732
Monika ROŻDŻYŃSKA
Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Specjalista
mrozdzynska@arrsa.pl 33 470 83 23

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.