Wsparcie finansowe dla Twojej firmy

Potrzebujesz wsparcia finansowego?

Mamy dla Ciebie kilka propozycji!

Fundusz Pożyczkowy bielskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  powstał w 2002 roku. Głównym celem jego działania jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i promowanie ich. Udzielając pożyczek inwestycyjnych i obrotowych stwarzamy szansę na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej w sytuacji, w której specyfika i rodzaj przedsięwzięcia uniemożliwiają pozyskanie środków z innych instytucji finansowych. Wspieramy więc tym samym sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących na terenie województwa śląskiego.

Zapraszamy mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę w Polsce do składania wniosków o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym finansowanej ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pożyczką są wydatki na:

 1. zakup i wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych;
 2. zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych;
 3. zakup i montaż maszyn lub urządzeń;
 4. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia rozwiązania innowacyjnego;
 5. zakup usług doradczych w zakresie planowania inwestycyjnego, dotyczących:
  ● opracowania biznesplanu i studium wykonalności inwestycji,
  ● oceny wpływu inwestycji na środowisko,
  ● opracowania dokumentacji technicznej inwestycji,
 6. zakup usług doradczych w zakresie wdrażania innowacji lub nowych technologii dotyczących:
  ● opracowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub rozwiązania innowacyjne,
  ● opracowania i wdrożenia strategii technologicznej przedsiębiorstwa, w tym studium wykonalności planowanych do wdrożenia technologii lub rozwiązań innowacyjnych,
  ● przygotowania do wdrożenia i wdrożenia nowych technologii lub rozwiązań innowacyjnych.
Ta strona używa cookie

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgadzam się
Polityka prywatności