Doradztwo i pośrednictwo finansowe

Doradztwo i pośrednictwo finansowe

Zakładam firmę Mam firmę

Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości świadczy usługi doradcze, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przygotowaniem nowych przedsięwzięć i z pozyskiwaniem środków finansowych.

Doradztwo

Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości świadczy usługi doradcze, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przygotowaniem nowych przedsięwzięć i z pozyskiwaniem środków finansowych.

Wykonujemy:

  • biznes plany wraz z prognozą finansową, analizą wskaźnikową i analizą rentowności (NPV i IRR)
  • analizy finansowe przedsięwzięć
  • analizy opłacalności wejść kapitałowych obejmujące analizę wskaźnikową, rentowności (NPV, IRR, PP, próg rentowności, analizę wrażliwości), koszt kapitału
  • analizy rynkowe ukierunkowane na wskazanie szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron produktu, przedsięwzięcia
  • aplikacje o środki unijne

Pośrednictwo finansowe 
 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie rynkowe oraz kontakty z instytucjami finansowymi, które pozwalają nam sprawnie realizować szeroko rozumianą usługę pośrednictwa finansowego.

W ramach kompleksowej usługi:

  • zdiagnozujemy potrzeby kredytowe
  • dobierzemy odpowiednie rodzaje finansowania
  • będziemy pośredniczyć w pozyskaniu źródeł finansowania
  • przeprowadzimy negocjacje cenowe z instytucją finansową

Wioletta ŁOPATKA
Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Dyrektor
wlopatka@arrsa.pl 604 588 059

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.