Klaster
Klaster Energii Zielone Bielsko-Biała

KLASTER ENERGII ZIELONE BIELSKO-BIAŁA

Dynamiczny rozwój miasta Bielsko-Biała rozpoczął się w 1810 roku, wraz z uruchomieniem pierwszej fabryki włókienniczej. Od tamtej pory miasto nieustannie było i jest modernizowane, by dumnie prezentować stolicę Podbeskidzia. Nie inaczej jest w kwestii energii i świadomości ekologicznej. Ta misja i idea stały się punktem zwrotnym dla powstania Klastra Energii Zielone Bielsko-Biała. Jego członkowie w sposób świadomy i zrównoważony wytwarzają, konsumują oraz zarządzają energią w regionie. Ponadto wytwarzają produkty stanowiące wartość dodaną dla projektu, np. biogaz, surowce wtórne. Miasto Bielsko-Biała kładzie również duży nacisk na edukację, zarówno biznesową, jak i stricte użytkową, aby mieszkańcy mieli świadomość możliwości, a właściciele podmiotów czuli, że mają wpływ na rozwój miasta.

Klaster Energii Zielone Bielsko-Biała

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Bielsko-Biała bez wątpienia jest miastem zielonym. Świadczy o tym poszanowanie praw ekologii, ukierunkowana w tym duchu edukacja i dążenie do minimalizowania negatywnych skutków przemysłowej transformacji. Stąd na ulicach coraz więcej autobusów elektrycznych, wdrażanie idei smart miasta, czy szeroko propagowane akcje antysmogowe. W te działania doskonale wpisał się pomysł na zorganizowania Klastra Energii Zielone Bielsko-Biała, na bazie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE).

Celem Klastra jest rozwój energetyki rozproszonej. Będzie to służyć poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej, w sposób przyjazny dla środowiska zapewniając optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe. Klaster energii umożliwi wykorzystanie miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej. Sprzyja wdrażaniu najnowszych technologii tam, gdzie są one użyteczne i opłacalne.
Klaster w myśl ustawy jest cywilnoprawnym porozumieniem prawnym osób fizycznych, prawnych, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek naukowych. Zakres działania jest zatem bardzo szeroki, gdyż obejmuje całą ścieżkę od analizy potrzeb, przez zgłoszenie zapotrzebowania, produkcję energii, jej magazynowanie, dystrybucję, aż po odbiór.

Możliwości, jakie daje Klaster Energii Zielone Bielsko-Biała z pewnością przyniosą korzyść zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom. Konstrukcja klastra jest plastyczna i pozwala na optymalne zarządzanie energią, by pozyskać ją ze źródeł odnawialnych a następnie jak najlepiej wykorzystać. Klaster umożliwia zaspokojenie potrzeb energetycznych w nowoczesny, zdecentralizowany sposób, w tym z wykorzystaniem inteligentnych sieci magazynowania i dystrybucji.

Idea klastrów jest stosunkowo młoda, co sprzyja przystosowaniu rozwiązań do warunków panujących w danym regionie. Członkowie Klastra, inwestorzy, konsumenci, przedsiębiorcy dzielą się spostrzeżeniami i mają realny wpływ, by przy wsparciu koordynatora modelować proces przepływu energii.

LIDER KLASTRA

KOORDYNATOR KLASTRA

ARRSA

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE KLASTRA

CZŁONKOWIE KLASTRA

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.