wtorek, 6 grudnia 2022

Konferencja: V Forum Energetyki Rozproszonej

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uczestniczyła w Konferencji poświęconej Energetyce Rozproszonej

5 grudnia Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uczestniczyła w Konferencji poświęconej Energetyce Rozproszonej, organizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Była to już V edycja związana z tą tematyką. Zwłaszcza ostatnie miesiące dostarczają nam dowodów na to, jak bardzo istotny jest to temat. Obok koniecznych przemian, związanych  z dbałością o środowisko i klimat, silnie wybrzmiał również  kontekst bezpieczeństwa energetycznego, gdyż użycie dostępnych lokalnie zasobów i modeli klastrowych stwarza warunki do budowy samobilansujących się i mogących działać autonomicznie obszarów, dostarczając swoim odbiorcom energię nawet w sytuacjach kryzysowych.

Forum pozwoliło nam zapoznać się z aktualnymi uwarunkowaniami natury prawnej, ekonomicznej, technicznej, organizacyjne a także społeczno-kulturowej, składającymi się na budowaną strategię rozwoju energetyki rozproszonej.

Serdecznie dziękujemy za szansę uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu, za możliwość uczestnictwa w bardzo interesujących dyskusjach panelowych  i okazję do spotkania czołowych postaci, odpowiedzialnych za rozwój energetyki rozproszonej.