czwartek, 23 maja 2024

"Rozwój Klastra Energii Zielone Bielsko-Biała" - podpisanie umowy

bezzwrotne wsparcie planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0011/23, „Rozwój Klastra Energii Zielone Bielsko-Biała”

Mamy przyjemność poinformować, że  dniu 23 maja 2024 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała z Ministerstwem Rozwoju i Technologii umowę o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0011/23, Przedsięwzięcia „Rozwój Klastra Energii Zielone Bielsko-Biała”. 

Projekt realizowany jest w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, Część A (wsparcie przedinwestycyjne).

Celem projektu jest rozwój lokalnych, odnawialnych źródeł energii realizowanych przez Klaster Energii Zielone Bielsko-Biała. Przedsięwzięcie polegać będzie na opracowaniu Koncepcji Rozwoju Klastra Energii, zawierającej diagnozę, przewidywany model funkcjonowania społeczności energetycznej, ogólny plan inwestycyjny oraz plan działań przedinwestycyjnych.

Realizacja przedsięwzięcia przyspieszy rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez społeczności energetyczne. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do bardziej zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej na szczeblu lokalnym, w szczególności lepszego planowania rozwoju OZE oraz dostosowania tego procesu do lokalnych uwarunkowań oraz potrzeb.