wtorek, 16 maja 2023

III Konferencja Fotowoltaika dziś i jutro

alternatywne źródła energii

11 i 12 maja 2023 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wzięła udział w trzeciej  Konferencji poświęconej fotowoltaice oraz innym, alternatywnym źródłom energii.

Bogaty program Konferencji pozwolił na zapoznanie się z mocno rozwijającym się kierunkiem alternatywnych źródeł energii, obejmujących nie tylko rozwój fotowoltaiki, ale również instalacje wodorowe (zielony wodór) czy układy kogeneracyjne, oparte o silniki gazowe.

Na Konferencji omawiane były też zmiany prawa energetycznego oraz ustawa o odnawialnych źródłach energii. Projekty aktów prawnych znajdują się już w Sejmie, a ich przyjęcie jest spodziewane jeszcze w tym miesiącu. Omawiane zmiany istotnie zwiększą potencjał klastrów, spółdzielni i wspólnot energetycznych.

Bardzo dziękujemy za możliwość udziału w tym bardzo interesującym wydarzeniu.