Grafika, grupa ludzi przy pracy

POZNAJ NASZĄ MISJĘ

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej jest źródłem pomysłów, wiedzy i finansowania dla nowoczesnego rozwoju gospodarczego regionu. Misją naszej Agencji jest świadczenie najwyższej jakości usług poprzez aktywizację potencjału endogenicznego, wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w szczególności z Unii Europejskiej. Wspieramy rozwój prywatnej przedsiębiorczości, świadczymy nowoczesne usługi innowacyjne, dążymy też do ciągłego rozwoju firmy oraz jej pracowników. To wszystko wpływa na rozwój gospodarki, co w konsekwencji, przekłada się na pozytywną zmianę wizerunku całego regionu, a także świadczenie wysokiej jakości usług spełniających oczekiwania naszych klientów.

O AGENCJI

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej jest spółką akcyjną o kapitale mieszanym, której akcjonariuszami są: Gmina Bielsko-Biała, Skarb Państwa, jednostki samorządów terytorialnych i przedsiębiorstwa działające w regionie bielskim.

Realizujemy projekty wspierające i podnoszące konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy akcjonariuszy, środków uzyskanych z własnej działalności gospodarczej i innych form wsparcia finansowego, w tym z funduszy i programów dostępnych na poziomie krajowym oraz Unii Europejskiej. Stymulujemy i kreujemy postawy przedsiębiorcze poprzez realizację projektów w zakresie podnoszenia jakości życia mieszkańców, rozwoju rynku pracy, zwiększenia poziomu przedsiębiorczości, innowacyjności gospodarki, edukacji i integracji społecznej i wspierania współpracy międzynarodowej.

Obszarem naszych działań jest jednak nie tylko województwo śląskie. Wiele z realizowanych przez nas projektów ma zasięg ponadregionalny, a nawet międzynarodowy.

Grafika, grupa ludzi przy pracy

Zakres usług oferowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej obejmuje:

 • promocję regionu i jego potencjału gospodarczego,
 • doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym,
 • świadczenie usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych:
  • doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym,
  • szkoleniowych,
  • informacyjnych,
 • wspieranie rozwoju nowych przedsiębiorstw poprzez inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa nowych technologii – Fundusz Zalążkowy BAT,
 • wspieranie przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez udzielanie pożyczek i poręczeń,
 • działalność związaną pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej,
 • działalność konsultingową,
 • działalność szkoleniową i edukacyjną (w tym dysponowanie wielofunkcyjnymi salami konferencyjnymi i szkoleniowymi),
 • pozyskiwanie, zarządzanie i obrót nieruchomościami, wynajem lokali użytkowych.

W ramach przejętego z dniem 2 stycznia 2020 r. Bielskiego Funduszu Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. Agencja oferuje:

 • pożyczki dla przedsiębiorców sektora MSP,
 • poręczenia wadialne,
 • pozostałe poręczenia,
 • pośrednictwo finansowe,
 • doradztwo.

Jakie są nasze mocne strony?

 • Wiedza
 • Doświadczenie
 • Otwartość
 • Odpowiedzialność
 • Potencjał