O Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości

Zakładam firmę Mam firmę

Oferowane przez nas narzędzia finansowe są współfinansowane ze środków publicznych i unijnych.

Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej łączy oferty narzędzi finansowych stworzonych przez dwie organizacje wspierania biznesu o charakterze non-profit: Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej oraz Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. Narzędzia te zostały skonstruowane w oparciu o środki publiczne i unijne w celu wspierania sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiostw (MSP) w naszym regionie.

W styczniu 2002 r. Gmina Bielsko-Biała powołała do życia Fundusz Poręczeń Kapitałowych Sp. z o.o., przemianowany w późniejszych latach na Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. BFPK Sp. z o.o. był instytucją otoczenia biznesu o charakterze non –profit. Misją i celem BFPK Sp. z o.o. było aktywne wpieranie i rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielanie na cele gospodarcze pożyczek, poręczeń (kredytów, poręczeń, leasingów, wadiów przetargowych) mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mającym siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Na podstawie umowy z 19 kwietnia 2005 r. PARP dokapitalizował BFPK Sp. z o.o. kwotą 5 milionów złotych. Środki te pochodziły  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych. Dokapitalizowanie zrealizowane zostało w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO WKP), lata 2004-2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw”. Jako beneficjent pomocy przekazanej w ramach umowy o dofinansowanie z PARP w oparciu o środki publiczne Gminy Bielsko-Biała, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publiczne środki krajowe  BFPK Sp. z o.o. prowadził:

  • fundusz pożyczkowy, zgodnie z art 6b ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110)
  • fundusz poręczeniowy, zgodnie z art 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110).

Z dniem 2 stycznia 2020 r., BFPK Sp. z o.o.  połączył się z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej. Obie instytucje świadczyły usługi na rzecz przedsiębiorczości od ponad dwóch dekad. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w pełni kontynuuje działalność BFPK Sp. z o.o. Dotychczasowa oferta dla przedsiębiorców została w pełni utrzymana - w ramach Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości prowadzone są fundusz pożyczkowy, fundusz poręczeniowy, a także fundusz zalążkowy BAT utworzony w 2014 r. przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 

Oferta finansowa pożyczek i poręczeń FWP skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MSP) z terenu województwa śląskiego. Naszym atutem jest indywidualne podejście do klienta uwzględniające specyfikę prowadzonej działalności i możliwość uzyskania pomocy w przygotowaniu wniosku.

Przedsiębiorców i indywidualnych inwestorów, poszukujących wsparcia dla wdrożenia i wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu lub usługi zapraszamy do zapoznania się z naszym funduszem zalążkowym - Beskidzkim Akceleratorem Technologicznym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (BAT).

Adam KACZMARCZYK
Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Dyrektor ds. Rozwoju
akaczmarczyk@arrsa.pl 33 470 83 13, 698 632 732
Monika ROŻDŻYŃSKA
Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Specjalista
mrozdzynska@arrsa.pl 33 470 83 23

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.