TechDiversity

Nie mam firmy Zakładam firmę Mam firmę Samorząd

Termin projektu

Od 01 czerwca 2023 do 31 grudnia 2025

Opis projektu

W ramach projektu TechDiversity partnerzy będą starali się stworzyć odpowiednie warunki do współpracy lokalnej i wymiany wiedzy na poziomie międzynarodowym, aby wzmacniać te elementy i stworzyć ramy pozwalające na rozwój cyfrowych ekosystemów miast.

Tematyka projektu skupia się na trzech głównych obszarach:

 1. TechTalent: co mogą zrobić miasta, aby lepiej przygotować niedoreprezentowane społeczności do możliwości zatrudnienia i połączyć je z rolami w lokalnych firmach technologicznych i cyfrowych? 
  Zbadanie możliwych przeszkód, takich jak niejasne ścieżki kariery, brak wzorców do naśladowania i przewaga nieformalnych sieci w zatrudnianiu - a także uczenie się od innych, jak je pokonać.
 2. TechEntrepreneurship: co miasta mogą zrobić, aby wspierać te społeczności w budowaniu, prowadzeniu i skalowaniu firm technologicznych i cyfrowych?
  Określenie, co działa -np. pre-akceleracja, akceleracja, gotowość inwestycyjna oraz mentoring, coaching i sieci wsparcia – oraz jakie są Istniejące bariery, które mogą obejmować dostęp do przestrzeni roboczej, dostęp do różnorodnych talentów, dostęp do finansowania, dostęp do wsparcia i kapitału społecznego.
 3. What’s & Why’s?: Zrozumienie "co i dlaczego?" w kontekście różnorodności i inkluzywności:
  Zrozumienie różnic pomiędzy społecznościami w populacji miasta oraz tego, co jest potrzebne do stworzenia inkluzywnych i zróżnicowanych ekosystemów cyfrowych. 
  Grupy, którymi partnerzy będą się zajmować obejmują kobiety, osoby o innym kolorze skóry, migrantów, osoby starsze, osoby z niższych środowisk społeczno-ekonomicznych

Misja TechDiversity.

W ramach partnerstwa na poziomie międzynarodowym oraz na gruncie lokalnym – postaramy się poprzez podejście partycypacyjne i wkład wszystkich członków Lokalnych Grup URBACT zidentyfikować zmarginalizowane i mniejszościowe grupy społeczne, ich główne przeszkody i potrzeby. Następnie, określimy działania, które mogą przyczynić się do poprawy przygotowania tych zidentyfikowanych grup do zatrudnienia i rozwoju biznesu w sektorach technologicznym i cyfrowym. 

Na podstawie zidentyfikowanych dobrych praktyk oraz poprzez realizację akcji pilotażowych, każdy partner stworzy Zintegrowany Plan Działań, który będzie mapą drogową dla każdego miasta w zakresie działań koniecznych do stworzenia różnorodnych i inkulzywnych ekosystemów cyfrowych.

Konsorcjum projektowe

Partner Wiodący:
e-Trikala, Grecja,

Partnerzy:
Amarante, Portugalia
Agencja Rozowju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, Polska
Larnaka, Cypr
National and Kapodistrian University of Athens, Grecja
Gmina Arezzo, Włochy
Bukareszrt – Dystrykt 6, Rumunia
Idrija, Słowenia

Budżet projektu: 759 950,00 EURO

Forma wsparcia

Grupa docelowa

Samorząd 

Mieszkańcy 

Przedsiębiorcy

Patrycja WĘGRZYN
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pwegrzyn@arrsa.pl 504 410 806

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.