X-Inno Radar

Mam firmę Szkolenia

Termin projektu

Od 01 czerwca 2024 do 27 lutego 2027

Opis projektu

Regiony przemysłowe w Europie Środkowej przeżywają poważną transformację swojej bazy gospodarczej i społecznej. To zwłaszcza regiony pozametropolitalne muszą dokonać głębokich zmian w odpowiedzi na światowe trendy gospodarcze, żądania polityczne i niekorzystne warunki strukturalne. 

Projekt X-Inno Radar zwiększa ich prężność i innowacyjność poprzez wzmacnianie kompetencji miękkich. Partnerzy wspólnie stosują nowe podejście terytorialne, które koncentruje się na umiejętnościach przekrojowych, umiejętnościach twórców i umiejętnościach pionierów. 

Po regionalnych przeglądach i fazie konceptualizacji pilotażowo wdrażane są nowatorskie podejścia do wzmacniania i poszerzania potencjału w zakresie umiejętności miękkich. Kluczowe ustalenia są następnie przekazywane odpowiednim stronom zainteresowanym w całej Europie.

Partnerzy projektu:

  • Leibniz Institute for Regional Geography, Niemcy – partner wiodący
  • Creative Region Linz& Upper Austria Gmbh, Austria
  • The Regional Chamber of Commerce of the Karlovy Vary Region, Czechy
  • Padova Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture, Włochy
  • Creative Industry Košice, n. o. - Słowacja
  • BSC, Business support centre, ltd., Kranj - Słowenia
  • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Biała - Polska
  • Stebo Competence Centre Community Development - Belgia
  • Otelo Cooperative - Austria
  • Association of Cultural and Creative Industries Chemnitz and Region - Niemcy

Forma wsparcia

Projekt dofinansowany w ramach programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Całkowity budżet projektu € 2,38 - dofinansowanie EFRR  80% 

Grupa docelowa

Grupa docelowa to przedsiębiorstwa poza terenami miejskimi, które chcą wdrażać innowacje.

Jan SIENKIEWICZ
Dział Projektów i Doradztwa, Dyrektor / Prokurent
jsienkiewicz@arrsa.pl 606 648 115
Patrycja WĘGRZYN
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pwegrzyn@arrsa.pl 504 410 806

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.