Digi-B-Well

Mam firmę Samorząd Szkolenia

Termin projektu

Od 01 czerwca 2024 do 31 maja 2027

Opis projektu

https://www.interreg-central.eu/projects/digi-b-well/

Forma wsparcia

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Grupa docelowa

Zwiększanie potencjału MŚP, władz publicznych i środowiska akademickiego w zakresie cyfryzacji, zarządzania dostosowanego do ery cyfrowej i osiągania cyfrowego dobrostanu.

Transformacja cyfrowa oferuje nowe możliwości dla firm, ale także zwiększa złożoność. Szczególnie pracownicy powyżej 55. roku życia mogą cierpieć na stres cyfrowy lub wypalenie zawodowe w miejscu pracy. Projekt Digi-B-Well pomaga firmom przekształcać się i dostosowywać pracowników do ery cyfrowej. 

Partnerzy wesprą menedżerów MSP, władze publiczne i środowiska akademickie w zakresie podnoszenia kompetencji, aby lepiej zapobiegać stresowi cyfrowemu i wypaleniu zawodowemu. Opracowują i testują nowe narzędzia do samooceny modeli dojrzałości cyfrowej i transformacji cyfrowej w firmach. 

Ponadto opracowywane będą strategie cyfryzacji oraz plany działań, zapewniające wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do szerszej polityki i do praktyk biznesowych.
 

Aleksandra CHRYSTOWSKA-O`SHEA
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
achrystowska@arrsa.pl 33 470 83 11, 572 514 337
Jan SIENKIEWICZ
Dział Projektów i Doradztwa, Dyrektor / Prokurent
jsienkiewicz@arrsa.pl 606 648 115

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.