piątek, 30 czerwca 2023

IV Posiedzenie Rady Klastra Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego

29 czerwca odbyło się IV posiedzenie Klastra Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego

29 czerwca w Starostwie Powiatowym w Cieszynie odbyło się IV posiedzenie Klastra Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego. Jako Koordynator mieliśmy okazję do przedstawienia sprawozdania działalności za pierwszy rok działania Klastra. Uczestnikom Klastra przekazaliśmy również bieżące informacje między innymi na temat zmian w prawie i  kwestii  pomocy publicznej  w projektach związanych z inwestycjami JST w OZE. Mieliśmy również okazję pokazać funkcjonowanie  dojrzałego klastra (Słupski Klaster Bioenergetyczny)