14 stycznia 2022

Sprawa 1/2022

Nie mam firmy Zakładam firmę Mam firmę

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty na opracowanie i przeprowadzenie internetowej kampanii promocyjnej projektu „GreenFilmTourism” i jego rezultatów w Polsce.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty na opracowanie i przeprowadzenie internetowej kampanii promocyjnej projektu „GreenFilmTourism” i jego rezultatów w Polsce. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „GreenFilmTourism” (PLSK.01.01.00-18-0143/17-00), współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Termin składania ofert do 25 stycznia 2022 roku.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.