06 grudnia 2022

Sprawa 71/2022

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty na dostawę infrastruktury informatycznej - sprzętu i oprogramowania IT dla potrzeb Spółki.

Szczegóły zamówienia w załączeniu.

Termin składania ofert do 22 grudnia 2022 r.

Termin składania ofert do 29 grudnia 2022 r.

[Sprostowanie 12.12.2022 r] - Załącznik nr 1, pakiet 9 “Monitor 27 cali” - Specyfikacja rozmiaru ekranu poprawiono z 24" na 27".

[Sprostowanie 29.12.2022 r] - Załącznik nr 2, podpunkt “3) Szczegółowa wycena oferowanego asortymentu:” pakiet 10, ilość sztuk poprawiono z 2 na 8 zgodnie z specyfikacją.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.