07 kwietnia 2022

Sprawa 15/2022

Nie mam firmy Zakładam firmę Mam firmę

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie transgranicznego przeglądu (sekcji) Filmowego Dziedzictwa Kulturowego, zwanej dalej sekcją FDK w ramach organizowanego w Cieszynie Przeglądu Filmowego pn. „Kino na granicy”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „GreenFilmTourism” (PLSK.01.01.00-18-0143/1700), współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Szczegóły zamówienia w załączonym ogłoszeniu o zamówieniu.
Termin składania ofert do 15 kwietnia 2022 do godz. 16.00

W załączeniu:
Ogłoszenie o zmówieniu

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 – wzór wykazu wykonanych usług

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.