03 sierpnia 2023

Sprawa 23/2023

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych biegłych rewidentów do złożenia oferty cenowej na wykonanie badania sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 i 2024.

Termin składania ofert przedłużono do 15.09.2023 r. do godz. 15.00. 

Termin składania ofert do 31.08.2023 r. do godz. 13.00. 

W załączeniu:

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.