21 lipca 2022

Sprawa 43/2022

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie zamówienia na opracowanie Wspólnego Systemu Ewaluacji w celu monitorowania poziomu wdrażania zrównoważonych praktyk przez produkcje filmowe i TV

dla potrzeb realizacji projektu „GreenFilmTourism, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.   

Termin składania ofert do 5 sierpnia 2022 r.   

[Aktualizacja z dnia 5 sierpnia 2022 r.]
Termin składania ofert do 19 sierpnia 2022 r.  

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.