12 czerwca 2023

Oferta pracy na stanowiska specjalisty technologii Przemysłu 4.0 | Czerwiec 2023

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku – Białej ul. Cieszyńska 365 zatrudni dwóch Pracowników na umowę o pracę na stanowisku: Specjalisty ds. Innowacji i Rozwoju Technologii Przemysłu 4.0 w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach realizacji projektu Silesia Smart Systems EDIH.

Zakres obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowisku specjalisty ds.  Innowacji i Rozwoju Technologii Przemysłu 4.0 będzie związany z realizacją usług oferowanych przez European Digital Innovation Hubs (EDIH), FabLab Bielsko-Biała oraz Beskidzki Hub Innowacji Cyfrowych w zakresie technologii Przemysłu 4.0 tj. druk 3D, automatyka, mechatronika, projektowanie 3D, szybkie prototypowanie, 

w tym w szczególności:

Od pomysłu do produktu – szybkie prototypowanie

Usługa ma na celu identyfikowanie pomysłu na produkt/usługę oraz/lub wykonanie prototypu z wykorzystaniem technik druku 3D. W ramach usługi przewiduje się wsparcie dla przedsiębiorstw (korzystających z usługi, świadczonej w ramach ww. projektu) w postaci konsultacji, doradztwa, projektowania.

Usługa jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami, dotyczące konieczności wdrożenia nowych produktów o specyficznych właściwościach i funkcjonalnościach, których prototypowanie, testowanie i wdrażanie, według tradycyjnych metod, trwałoby zbyt długo i nie spełniłoby oczekiwań cenowych klientów.

Skanowanie 3D, inżynieria odwrotna oraz kontrola jakości procesów produkcyjnych

Usługa ma na celu przeprowadzenie audytu w danym przedsiębiorstwie w zakresie możliwości wykorzystania skanerów światła widzialnego i niebieskiego do procesów skanowania i kontroli jakości produktów, a także inżynierii odwrotnej i odtworzeniowej. Efektem jest podniesienie kompetencji, wsparcie techniczne, konsultacje i doradztwo w realizacji projektów z zakresu inżynierii odwrotnej i kontroli jakości, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod wizualnych.

Doradztwo techniczne, symulacja i testowanie procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu ramion robotycznych

Usługa obejmuje:

 • audyt technologiczny w zakresie potrzeb automatyzacji procesów produkcyjnych, poziomu dojrzałości technologicznej i kompetencyjnej oraz określenia luki kompetencyjnej personelu przedsiębiorstwa;
 • dostęp do demonstratora w postaci dwóch ramion robotycznych firmy Epson – typu SCARA i 6-osiowe – z możliwością testowania rozwiązań z zakresu automatyzacji produkcji, programowania linii produkcyjnych, pokazania możliwych kierunków ich programowania, następstwa operacji występujących po sobie z wykorzystaniem robotów, dopasowania procedur BHP przy obsłudze linii robotycznych i identyfikacji potencjalnych zysków i zagrożeń związanych z pracą robotów;
 • przygotowanie raportu zawierającego proponowane rozwiązania techniczne w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych (opcjonalnie: wraz z propozycją programu szkoleniowego w celu uzupełnienia luki kompetencyjnej wskazanej przez firmę podczas audytu technologicznego).

Train the trainer z zakresu druku 3D i szybkiego prototypowania – dla sektora publicznego 

Opis usług 

Usługa szkoleniowa skierowana do nauczycieli, ma na celu przekazanie umiejętności i wskazówek szkoleniowych dotyczących druku 3D i szybkiego prototypowania, tak aby uczestnicy po odbytym szkoleniu mogli przekazywać swoją wiedzę dalej. Szkolenie dedykowane jest dla sektora publicznego, w szczególności sektora edukacji (nauczycieli szkół technicznych oraz wykładowców uczelni technicznych) i prowadzone będzie w formule train the trainer, dzięki czemu klient po jego ukończeniu będzie mógł przekazywać dalej nabytą wiedzę.

Zadania i obowiązki pracowników na stanowiskach specjalisty ds. technologii 3D oraz automatyki i mechatroniki :

 • pozyskiwanie klientów dla realizacji złożonych w projekcie EDIH usług
 • przygotowanie procesu zakupu urządzeń do EDIH i ich dobór pod kątem oferowanych usług
 • przygotowywanie i realizacja usług zgodnie z przyjętym zakresem 
 • dostosowanie zakresu usług do wymagań klientów
 • realizacja usług
 • kontakty oraz współpraca z klientami oraz członkami konsorcjum projektowego
 • świadczenie usług doradczych oraz szkoleniowych dla przedsiębiorców
 • inne obowiązki wynikające ze zadań EDIH oraz FabLab Bielsko-Biała 
 • uczestnictwo i merytoryczne wspieranie organizacji Beskidzkiego Hubu Innowacji Cyfrowych
 • obsługa urządzeń i bieżąca dbałość o ich sprawność
 • raportowanie, przygotowanie niezbędnej  dokumentacji, audyty, opracowanie dokumentu dla klienta – (wyniki audytu i szkoleń, dokumentacja z procesu wykonania usługi)  zgodnie z przyjętym zakresem usług.

Wymagania niezbędne: 

 • wykształcenie wyższe 
 • doświadczenie, co najmniej 1 rok na stanowiskach związanych z obsługą urządzeń, zwłaszcza urządzeń i oprogramowania przewidzianego do realizacji usługi w ramach projektu 
 • umiejętności komunikacji z klientami zewnętrznymi i prowadzenia prezentacji oraz szkoleń.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie.
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów obsługi urządzeń (drukarki 3D, skanery 3D, wycinarka laserowa itp.), programów do projektowania komputerowego oraz programów biurowych
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania oczekiwane: 

 • zdolności organizacyjne
 • komunikatywność, kreatywność 
 • umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole 
 • kultura osobista oraz dyspozycyjność
 • znajomość języka angielskiego (minimum w stopniu komunikatywnym)

 

Warunki pracy i wynagrodzenia:

 • umowa o pracę na pełny etat na czas określony, poprzedzona umową na okres próbny   
 • zatrudnienie przewidywane od sierpnia/września 2023 roku
 • stanowisko pracy w ramach działania Projektu European Digital Innovation Hubs / FabLab Bielsko-Biała w siedzibie FabLab w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 365.
 • wynagrodzenie zgodne z wew. Zasadami wynagradzania pracowników ARR S.A. w zależności od stanowiska asystent/ specjalista oraz premia uznaniowa. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • list motywacyjny 
 • CV i referencje (mile widziane) 
 • Klauzula informacyjna RODO 

Oferta także na Pracuj.pl

Informacje dotyczące rekrutacji: 

Rekrutacja będzie przebiegała w dwóch etapach: 

 • pierwszy etap: weryfikacja formalna kandydatów w oparciu o złożone dokumenty aplikacyjne 
 • drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna, także przeprowadzona w języku angielskim. 

Do udzielania dodatkowych informacji dotyczących:

 1. Procesu rekrutacji upoważniona jest Pani Elżbieta Szczerba, kontakt: tel. 33 816 -91-62 
 2. Zakresu obowiązków upoważniony jest Pan Jan Sienkiewicz, kontakt: te. 33 816 -91-62

Dokumenty aplikacyjne na stanowisko asystenta/ specjalisty EDIH/FabLab

należy składać w terminie do 14.07.2023 r.

Dokumenty można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
43 - 380 Bielsko – Biała
ul. 1 Dywizji Pancernej 45 
(I piętro pok. 106) z dopiskiem „Oferta pracy na  stanowisko specjalisty ds. technologii Przemysłu 4.0”
 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@arrsa.pl

Bielsko-Biała, 12.06.2023 r.

 

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.