23 lutego 2023

Sprawa 06/2023

Ogłoszenie o zamówieniu na „Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego występującego jako Lider Konsorcjum wniosku aplikacyjnego w ramach trwającego II naboru wniosków do programu INTERREG Baltic Sea Region 2021-2027 (BSR 2021-2027) „Core Projects”.

Zamówienie jest realizowane w trybie zapytania ofertowego w związku z art. 2 ust.1 pkt.1 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.