03 sierpnia 2022

Sprawa 42/2022

Mam firmę

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty w trybie „zapytania ofertowego” na wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu

dla realizacji inwestycji pn. „Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w związku z projektem stworzenia „Międzypokoleniowego Centrum Aktywności i Innowacji w Bielsku-Białej  oraz kompleksową rewitalizacją Pawilonu Sportowego i kortów tenisowych wraz z otoczeniem w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej”.
Treść ogłoszenia wraz z załącznikami w załączeniu.

Termin składania ofert do 11 sierpnia 2022 r.

[Aktualizacja 11.08.2022 r.]
Termin składania ofert do 16 sierpnia 2022 r.

W załączeniu:

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.