09 sierpnia 2023

Oferta pracy na stanowisko KONSERWATORA

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku – Białej ogłasza nabór ofert na stanowisko KONSERWATORA

Podstawa i warunki zatrudnienia

 • umowa o pracę (docelowo umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny oraz czas określony)
 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00 oraz dyspozycyjność w pozostałych godzinach oraz dniach wolnych od pracy (np. w przypadku wystąpienia awarii)
 • stanowisko: Konserwator
 • termin zatrudnienia: wrzesień najpóźniej październik 2023 r.
 • miejsce pracy: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
 • zakres obowiązków: wykonywanie prac konserwatorskich oraz administracyjnych w nieruchomościach należących do ARR S.A. zlokalizowanych w Bielsku -Białej przy ulicach: Cieszyńskiej 365 i 367, ul. 1 Dywizji Pancernej 45 oraz ul. Partyzantów 59;
 • wynagrodzenie (wysokość do uzgodnienia), obejmuje wynagrodzenie podstawowe oraz premię kwartalną (uznaniową)
 • do dyspozycji samochód służbowy w związku z przemieszczaniem się pomiędzy poszczególnymi nieruchomościami ARR S.A.
 • możliwość skorzystania z dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • wykonywanie prac konserwacyjnych, napraw bieżących, drobnych prac remontowych, monitoring stanu technicznego elementów budynków, instalacji wewnętrznych, urządzeń oraz utrzymanie infrastruktury zewnętrznej (otoczenia nieruchomości)
 • obsługa techniczna nieruchomości zarządzanych przez ARR S.A. w zakresie ich bieżącego utrzymania i administrowania;
 • utrzymanie obiektów, instalacji i urządzeń technicznych w stałej sprawności technicznej i użytkowej;
 • wykonywanie prac biurowych związanych z administrowaniem nieruchomościami zarządzanych przez ARR S.A.;
 • wykonywanie innych nie wymienionych powyżej bieżących prac związanych z utrzymaniem nieruchomości w dobrym stanie technicznym.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe,
 • podstawowa wiedza i umiejętności praktyczne związane z techniczną obsługą nieruchomości,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku - mile widziane,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • podstawowa obsługa komputera.

Wymagania oczekiwane:

 • elastyczność w działaniu ze względu na zakres obowiązków, a także podstawowa wiedza techniczna związana z: wykonywaniem prac naprawczych, konserwatorskich czy remontowych (np. umiejętność malowania, tapetowania, kładzenia gładzi gipsowych i innych drobnych prac remontowo-budowlanych), a także z funkcjonowaniem oraz budową poszczególnych instalacji,
 • kultura osobista,
 • sumienność i umiejętność organizacji pracy,
 • posiadanie dodatkowych uprawnień/kwalifikacji związanych z wykonywanym zakresem obowiązków np. uprawnienia elektryczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny z opisem posiadanych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaniem obowiązków konserwatora,
 • życiorys zawodowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowy,
 • mile widziane referencje.

Rekrutacja:

 • · pierwszy etap: weryfikacja formalna kandydatów w oparciu o złożone dokumenty,
 • · drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzenie znajomości zadeklarowanych umiejętności,
 • · umowa na okres próbny (praktyczna weryfikacja posiadanych umiejętności),
 • · pozytywna ocena kandydata po okresie próbnym oraz rekomendacja bezpośredniego przełożonego będzie decydowała o zawarciu umowy o pracę.

Dokumenty aplikacyjne na stanowisko KONSERWATORA można przesłać do biura Zarządu ARR S.A. pocztą tradycyjną na adres:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Bielsko–Biała 43-300 ul. 1 Dywizji Pancernej 45 (I piętro)

lub złożyć osobiście w sekretariacie Biura Zarządu,

z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Konserwatora” lub przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: biuro@arrsa.pl w terminie do 25.08.2023r.

Dodatkowych informacji w spawie oferty pracy udziela: Pani Elżbieta Szczerba, kontakt tel. 33- 816- 91- 62, e-mail: eszczerba@arrsa.pl

W załączeniu do oferty pracy klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla kandydata do zatrudnienia.

ARR S.A. zastrzega, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane kandydatom.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.