Zaproszenie ofertowe – sprawa 67/2021
25 listopada 2021

Zaproszenie ofertowe - sprawa 67/2021

Nie mam firmy Zakładam firmę Mam firmę

Realizacja usługi tłumaczenia dokumentów oraz tłumaczenia konsekutywnego

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej powtórnie zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na realizację usługi tłumaczenia dokumentów oraz tłumaczenia konsekutywnego podczas warsztatów z języka polskiego na język słowacki dla potrzeb projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020. Zamówienie jest  wspófinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Szczegóły zamówienia w załączeniu.

Termin składania ofert do 1 grudnia 2021
 

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.