09 sierpnia 2022

Sprawa 45/2022

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty na „Zorganizowanie krajowej konferencji informacyjno-promocyjnej w ramach Projektu GreenFilmTourism”.

Zamówienie jest  współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
Termin składania ofert do 22 sierpnia 2022. 

[Aktualizacja 11.08.2022 r.]
Termin składania ofert do 26 sierpnia 2022. 

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.