29 sierpnia 2022

Sprawa 46/2022

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty cenowej na „Przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla przedstawicieli sektora produkcji filmowej TV i ich łańcucha dostaw w związku z realizacją projektu pn. „GreenFilmTourism”

współfinasowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Termin składania ofert do 7 września 2022r.
 

W załączeniu:

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.