19 czerwca 2023

Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. skanowania 3D, inżynierii odtworzeniowej oraz kontroli jakości procesów produkcyjnych

w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach realizacji projektu EDIH Silesia Smart Systems

Osoba zatrudniona w Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej będzie odpowiedzialna za realizację usług oferowanych przez EDIH Silesia, FabLab Bielsko-Biała oraz Beskidzki Hub Innowacji Cyfrowych w zakresie skanowania 3D, inżynierii odtworzeniowej oraz procesów kontroli jakości z wykorzystaniem skanerów 3D 

 Planowana do realizacji usługa ma na celu przeprowadzenie audytu w danym przedsiębiorstwie w zakresie możliwości wykorzystania skanerów światła widzialnego i niebieskiego do procesów skanowania i kontroli jakości produktów, a także inżynierii odtworzeniowej. Efektem jest podniesienie kompetencji przedsiębiorstw, wsparcie techniczne, konsultacje i doradztwo w realizacji projektów z zakresu inżynierii odtworzeniowej i kontroli jakości, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod wizualnych. 

Zadania i obowiązki pracownika na stanowisku specjalisty ds. skanowania 3D, inżynierii odtworzeniowej oraz kontroli jakości procesów produkcyjnych: 

 • Przeprowadzenie audytu w przedsiębiorstwie w zakresie wykorzystania skanerów światła widzialnego i niebieskiego do procesów:  
  • skanowania,  
  • kontroli jakości produktów,  
  • inżynierii odtworzeniowej. 
 • Analiza kompetencji w zakresie umiejętności obsługi i wykorzystania skanerów 3D w procesie projektowania nowych produktów i wyrobów, przygotowywania prototypów, odtwarzania niedostępnych na rynku części zamiennych oraz zaginionej dokumentacji 
 • Wsparcie inżynierskie w zakresie odtworzenia technicznego i wizualnego, w formie modelu 3D, elementu stanowiącego podstawę usługi, wsparcie w zakresie przygotowania modelu przestrzennego i przygotowanie fizycznego obiektu z wykorzystaniem urządzeń typu: drukarki 3D, wycinarka laserowa, ploter tnący, skanery światła oraz konsultacje, doradztwo i projektowanie 
 • Techniczne wsparcie i doradztwo dla przedsiębiorstwa w zakresie typów i modeli skanerów 3D możliwych do zastosowania w procesie produkcji i kontroli jakości przedsiębiorstwa 
 • Pozyskiwanie klientów dla realizacji założonych w projekcie EDIH usług 
 • Przygotowanie procesu zakupu urządzeń do EDIH i ich dobór pod kątem oferowanych usług 
 • Przygotowywanie i realizacja usług zgodnie przyjętym zakresem  
 • Dostosowanie zakresu usług do wymagań klientów 
 • Realizacja usług 
 • Kontakty oraz współpraca z klientami oraz członkami konsorcjum projektowego 
 • Świadczenie usług doradczych oraz szkoleniowych dla przedsiębiorców 
 • Inne obowiązki wynikające z zadań EDIH oraz FabLab Bielsko-Biała  
 • Uczestnictwo i merytoryczne wspieranie organizacji Beskidzkiego Hubu Innowacji Cyfrowych 
 • Obsługa urządzeń i bieżąca dbałość o ich sprawność 
 • Raportowanie, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, audyty, opracowanie dokumentu dla klienta – (wyniki audytu i szkoleń, dokumentacja z procesu wykonania usługi) zgodnie z przyjętym zakresem usług i obowiązkami wynikającymi z realizacji projektu EDIH Silesia 

 Wymagania niezbędne: 

 • wykształcenie wyższe   
 • doświadczenie, co najmniej 1 rok na stanowiskach związanych z obsługą urządzeń i oprogramowania przewidzianego do realizacji usługi 
 • umiejętności przygotowania i przeprowadzenia audytu w przedsiębiorstwie 
 • znajomość zagadnień kontroli jakości w szczególności z wykorzystaniem skanerów 3D  
 • znajomość programów do modelowania przestrzennego i inżynierii odwrotnej 
 • podstawowa znajomość obsługi skanerów 3D 
 • umiejętności komunikacji z klientami zewnętrznymi i prowadzenia prezentacji oraz szkoleń. 
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie. 
 • prawo jazdy kat. B 

Wymagania oczekiwane:  

 • zdolności organizacyjne 
 • komunikatywność, kreatywność  
 • umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole  
 • kultura osobista oraz dyspozycyjność 

Warunki pracy i wynagrodzenia: 

 • umowa o pracę na pełny etat na czas określony, poprzedzona umową na okres próbny    
 • zatrudnienie przewidywane od sierpnia/września 2023 roku 
 • stanowisko specjalisty  
 • stanowisko pracy w EDIH/FabLab Bielsko-Biała w siedzibie FabLab w Bielsku-Białej przy ul.Cieszyńskiej 365 
 • atrakcyjne wynagrodzenie 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

 • list motywacyjny  
 • CV  
 • referencje (mile widziane)  
 • Klauzula informacyjna RODO  

Oferta także na Pracuj.pl

Informacje dotyczące rekrutacji:  

Rekrutacja będzie przebiegała w dwóch etapach:  

 • pierwszy etap: weryfikacja formalna kandydatów w oparciu o złożone dokumenty  
 • drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna, także może być przeprowadzona w języku angielskim  

Do udzielania dodatkowych informacji dotyczących: 

procesu rekrutacji upoważniona jest Pani Elżbieta Szczerba, kontakt: tel. 33 816 -91-62  

zakresu obowiązków upoważniony jest Pan Jan Sienkiewicz, kontakt: te. 33 816 -91-62 

 

Dokumenty aplikacyjne na stanowisko „specjalisty ds. skanowania 3D” 

 EDIH/FabLab 

należy składać w terminie do 31.07.2023 r. 

 

Dokumenty można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:  

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

43 - 380 Bielsko – Biała 

ul. Pierwszej Dywizji Pancernej 45  

 

(I piętro pok. 106) z dopiskiem „specjalisty ds. skanowania 3D” 

 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@arrsa.pl  

 

Bielsko-Biała, 19.06.2023 r. 

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.