09 września 2022

Sprawa 54/2022

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty na wykonanie usługi przewozu osób podczas wizyty studyjnej na Słowację organizowanej w ramach Projektu GreenFilmTourism”.

Zamówienie realizowane jest współfinansowane  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Termin składania ofert 16.09.2022 do godz. 12.00    

Szczegóły zamówienia w załączeniu.  

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.