01 czerwca 2022

Sprawa 32/2022

Mam firmę Szkolenia

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na kompleksową organizację i obsługę pikniku questowego.

Zamówienie jest realizowane dla potrzeb mikroprojektu pn. „Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 8 czerwca 2022

W załączeniu:  

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.