17 marca 2023

Oferta pracy na stanowisko analityka finansowego 09.02.2023

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU – BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR OFERT PRACY NA STANOWISKO – ANALITYKA FINANSOWEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. w Bielsku – Białej zawiadamia, iż konkurs ofert pracy na stanowisko – ANALITYKA FINANSOWEGO zostaje przedłużony do 31 marca 2023 roku
 

Dokumenty aplikacyjne na stanowisko Analityka finansowego należy przesłać do 31 marca 2023 r. na adres:

      Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
       ul. 1 Dywizji Pancernej 45
       43-300 Bielsko – Biała

lub złożyć osobiście w sekretariacie Biura Zarządu (I piętro pok. 106 w zamkniętej kopercie opisanej:

„Nabór na stanowisko – Analityk Finansowy”

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do siedziby ARR S.A. 

 

Podstawa i warunki zatrudnienia: 

 • Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia, poprzedzona umową o pracę na okres próbny,
 • Praca na pełnym etacie, 
 • Stanowisko: Analityk Finansowy (Dział Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości),
 • Zatrudnienie: przewidywane od marca 2023,
 • Miejsce zatrudnienia: Bielsko-Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45,

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • Sporządzanie pełnych analiz wniosków pożyczkowych, poręczeniowych zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z propozycją decyzji do Zarządu,
 • Sporządzanie analiz finansowo-ekonomicznych przedsięwzięć, w tym innowacyjnych,
 • Sporządzanie prognoz, w tym dla przedsiębiorców z sektora MSP,
 • Analiza sprawozdań finansowych oraz danych finansowych spółek utworzonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Funduszu Zalążkowego BAT,
 • Kontrola, ewidencja i sprawozdawczość związana z udzielaniem pomocy publicznej,
 • Monitoring udzielonych instrumentów finansowych, 
 • Pozostały zakres prac zlecony z zakresu działalności Funduszu Wpierania Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i sprawozdawczości Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, analiza finansowa, przedsiębiorczość i finanse przedsiębiorstw),
 • Doświadczenie zawodowe w analizie finansowej przedsiębiorstw, w tym szczególnie oczekiwane doświadczenie w analizie zdolności kredytowej/ pożyczkowej przedsiębiorstw z sektora MSP (mile widziane zaświadczenie, referencje potwierdzające doświadczenie),
 • Mile widziane doświadczenie w analizie wniosków z zakresu instrumentów finansowych z pomocą publiczną i sporządzania wniosków o dotacje, finansowanie unijne,
 • Znajomość aspektów prawnych, księgowych oraz podatkowych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w oparciu o KSH i wpis do CEiDG,
 • Umiejętność tworzenia sprawozdań finansowych, prognoz finansowych dla przedsięwzięć,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office, w szczególności Excela,
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań, dobra organizacja pracy,
 • Zaangażowanie, dokładność i skrupulatność w wykonywanej pracy,
 • Kreatywność i motywacja do pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Bardzo dobre zdolności komunikacyjne,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • Prawo jazdy,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • List motywacyjny,
 • Życiorys/CV kandydata,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia,
 • Ciekawą pracę w stabilnej instytucji otoczenia biznesu z ponad 30-letnim doświadczeniem,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole z perspektywą dalszego rozwoju,
 • Możliwość współuczestnictwa w realizacji nowych projektów w ramach działalności Funduszu Wpierania Przedsiębiorczości,
 • Pracę w komfortowych warunkach, dobry dojazd, parking dla pracowników.

Procedura rekrutacji: 

Procedura rekrutacji na stanowisko analityka finansowego będzie miała charakter 2- etapowy: 

 • Etap pierwszy:  weryfikacja formalna kandydatów w oparciu o złożone dokumenty aplikacyjne
 • Etap drugi:          rozmowa kwalifikacyjna.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.