09 sierpnia 2023

Oferta pracy na stanowisko analityka finansowego 09.08.2023

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU – BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR OFERT PRACY NA STANOWISKO – ANALITYKA FINANSOWEGO

Podstawa i warunki zatrudnienia:

 • · Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia, poprzedzona umową o pracę na okres próbny
 • · Praca w wymiarze pełnego etatu
 • · Stanowisko: Analityk Finansowy (Dział Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości)
 • · Zatrudnienie: przewidywane od października 2023,
 • · Miejsce zatrudnienia: Bielsko-Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • Sporządzanie pełnych analiz wniosków pożyczkowych, poręczeniowych zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z propozycją decyzji do Zarządu,
 • Sporządzanie analiz finansowo-ekonomicznych przedsięwzięć, w tym innowacyjnych,
 • Sporządzanie prognoz, w tym dla przedsiębiorców z sektora MSP,
 • Analiza sprawozdań finansowych oraz danych finansowych spółek utworzonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Funduszu Zalążkowego BAT,
 • Kontrola, ewidencja i sprawozdawczość związana z udzielaniem pomocy publicznej,
 • Monitoring udzielonych instrumentów finansowych,
 • Pozostały zakres prac zlecony z zakresu działalności Funduszu Wpierania Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i sprawozdawczości Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, analiza finansowa, przedsiębiorczość i finanse przedsiębiorstw),
 • Doświadczenie zawodowe w analizie finansowej przedsiębiorstw, w tym szczególnie oczekiwane doświadczenie w analizie zdolności kredytowej/ pożyczkowej przedsiębiorstw z sektora MSP (mile widziane zaświadczenie, referencje potwierdzające doświadczenie),
 • Mile widziane doświadczenie w analizie wniosków z zakresu instrumentów finansowych z pomocą publiczną i sporządzania wniosków o dotacje, finansowanie unijne,
 • Znajomość aspektów prawnych, księgowych oraz podatkowych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w oparciu o KSH i wpis do CEiDG,
 • Umiejętność tworzenia sprawozdań finansowych, prognoz finansowych dla przedsięwzięć,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office, w szczególności Excela,
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań, dobra organizacja pracy,
 • Zaangażowanie, dokładność i skrupulatność w wykonywanej pracy,
 • Kreatywność i motywacja do pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Bardzo dobre zdolności komunikacyjne,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • Prawo jazdy,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny,
 • Życiorys/CV kandydata,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego / stażu pracy.


Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia,
 • Ciekawą pracę w stabilnej instytucji otoczenia biznesu z ponad 30-letnim doświadczeniem,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole z perspektywą dalszego rozwoju,
 • Możliwość współuczestnictwa w realizacji nowych projektów w ramach działalności Funduszu Wpierania Przedsiębiorczości,
 • Pracę w komfortowych warunkach, dobry dojazd, parking dla pracowników
 • Dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Procedura rekrutacji:

Procedura rekrutacji na stanowisko analityka finansowego będzie miała charakter 2- etapowy:

 • Etap pierwszy: weryfikacja formalna kandydatów w oparciu o złożone dokumenty aplikacyjne
 • Etap drugi: rozmowa kwalifikacyjna
 • Etap trzeci: praktyczna weryfikacja umiejętności wykonania analizy finansowej.

 

Składania ofert pracy:

Dokumenty aplikacyjne na stanowisko Analityka finansowego można przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@arrsa.pl lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Dywizji Pancernej 45 43-300 Bielsko – Biała lub złożyć osobiście na w/w podany adres w sekretariacie Biura Zarządu ARR S.A. (I piętro pok. 106 w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko – Analityka finansowego” w terminie do dnia 15 września 2023 roku.

ARR S.A. zastrzega, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane kandydatom. W załączeniu do oferty pracy klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla kandydata do zatrudnienia.

Bielsko-Biała, 09.08.2023r.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.