Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych Ekspertów z tematyki ekomuzeów do złożenia oferty na opracowanie dokumentu pn. „Plan działań dla ekomuzeów oraz przeprowadzenia warsztatów.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie graficzne i wydruk materiałów promocyjnych.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku- Białej ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT.

Termin składania ofert: 14.08.2019 do godz. 16.00.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych dostawców do złożenia oferty cenowej na dostawę narzędzi i akcesoriów, elektronarzędzi, sprzętu ogrodniczego i gospodarczego dla potrzeb wyposażenia stanowiska pracy dla pracownika zatrudnionego na stanowisku konserwatora.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku- Białej ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT.
Szczegóły dotyczące sprzedaży w załączonym ogłoszeniu.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu ankiet dotyczących stopnia zaawansowania wdrożenia innowacyjno- technologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach z sektora motoryzacyjnego.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wydrukowanie książki -podręcznika wraz z zestawem kart dla potrzeb projektu „CULTURECOVERY". Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Ochrona i regeneracja niematerialnego dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej poprzez ekomuzea jako koło napędowe rozwoju lokalnego „KULTUREGENERACJA" współfinansowanego z programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych rzemieślników reprezentujących charakterystyczne dla naszego regionu rzemiosło artystyczne do udziału w wybranych wydarzeniach folklorystycznych i kulturowych jakie będą organizowane w różnych gminach w okresie lipca, sierpnia i września 2019.
Szczegóły w załączonych do ogłoszenia dokumentach.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie do druku oraz wydrukowanie publikacji dotyczącej wybranych zwyczajów, obrzędów i tradycji występujących na pograniczu polsko-czeskim.