Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych rzemieślników, instruktorów rzemiosła do przeprowadzenia „eko-warsztatów" w ramach projektu CULTURECOVERY.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej zaprasza do współpracy szkoły podstawowe z Bielska -Białej i okolic w ramach projektu CULTURECOVERY.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dokumentów.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wynajem powierzchni reklamowej dla potrzeb promocji realizowanych projektów.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia w zakresie j. polskiego na j. czeski oraz z j. czeskiego na j. polski dla potrzeb realizacji projektu pn. „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych Ekspertów do złożenia oferty na opracowanie publikacji dotyczącej wybranych zwyczajów, obrzędów i tradycji występujących na pograniczu polsko-czeskim.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza powtórnie zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do budowy dronów. Zamówienie jest realizowane na potrzeby szkoleń w zakresie modelowania przestrzennego 3D, organizowanych w ramach projektu pn. „FabLabNet" współfinansowanego z Programu INTERREG Central Europe.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę dwóch notebooków, drukarki oraz tabletu dla potrzeb projektu pn. „Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Baltic Sea Region.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku–Białej, zaprasza instruktorów rzemiosła artystycznego do przeprowadzenia warsztatów z rękodzieła artystycznego w ramach projektu pn. „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do budowy dronów
Zamówienie jest realizowane na potrzeby szkoleń w zakresie modelowania przestrzennego, organizowanych w ramach projektu pn. „FabLabNet" współfinansowanego z Programu INTERREG Central Europe.