Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na usługę ekspercką w zakresie szkoleń i doradztwa dotyczącego problematyki projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego gminy Bielsko-Biała.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie Studium wykonalności wraz z pracami projektowymi dla przebudowy i rozbudowy obiektu tzw. „kortów" przy ul. Partyzantów w Bielsku- Białej na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.
W załączeniu treść ogłoszenia o zamówieniu.

Termin złożenia oferty 3.02.2020 do godz.13.00

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku - Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby realizowanych projektów. Oferty można składać w formie elektronicznej.
Termin składania ofert: 30.12.2019 do godz. 14.00

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych dostawców do złożenia oferty cenowej na dostawę dwóch notebooków dla potrzeb projektu pn. InduCCI
Termin składania ofert do 18 grudnia 2019r.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku–Białej jako organizator zaprasza twórców, artystów oraz inne osoby związane z propagowaniem regionalnego folkloru pogranicza polsko-czeskiego do udziału w wydarzeniu pn. „Z tradycją i zwyczajem - przy biesiadnym stole".

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie strony internetowej dla mikroprojektu pn. „Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi eksperckiej dotyczącej sporządzenia raportów finansowych z realizacji mikroprojektu pn. „AKTYWNY I KREATYWNY SENIOR NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie materiałów promujących projekt pn. „Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Szczegóły zamówienia w załączeniu.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dla potrzeb projektu pn. „Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Baltic Sea Region.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wydrukowanie książki -podręcznika wraz z zestawem kart dla potrzeb projektu „CULTURECOVERY” - Protection and REVOCERY of immaterial CULTural heritage of Central Europe through Ecomuseums as driver of the local growth.