Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych dostawców do złożenia oferty cenowej na dostawę narzędzi i akcesoriów, elektronarzędzi, sprzętu ogrodniczego i gospodarczego dla potrzeb wyposażenia stanowiska pracy dla pracownika zatrudnionego na stanowisku konserwatora.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku- Białej ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT.
Szczegóły dotyczące sprzedaży w załączonym ogłoszeniu.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu ankiet dotyczących stopnia zaawansowania wdrożenia innowacyjno- technologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach z sektora motoryzacyjnego.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wydrukowanie książki -podręcznika wraz z zestawem kart dla potrzeb projektu „CULTURECOVERY". Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Ochrona i regeneracja niematerialnego dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej poprzez ekomuzea jako koło napędowe rozwoju lokalnego „KULTUREGENERACJA" współfinansowanego z programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych rzemieślników reprezentujących charakterystyczne dla naszego regionu rzemiosło artystyczne do udziału w wybranych wydarzeniach folklorystycznych i kulturowych jakie będą organizowane w różnych gminach w okresie lipca, sierpnia i września 2019.
Szczegóły w załączonych do ogłoszenia dokumentach.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie do druku oraz wydrukowanie publikacji dotyczącej wybranych zwyczajów, obrzędów i tradycji występujących na pograniczu polsko-czeskim.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i wdrożenia aplikacji typu „ride- sharing" w ramach akcji pilotażowej projektu MAMBA.

UWAGA: Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do 24 czerwca 2019 r.do godziny 13:00.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie analizy Status Quo budżetu obywatelskiego gminy Bielsko-Biała dla potrzeb projektu pn. „Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Baltic Sea Region.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie do druku wydrukowanie publikacji dotyczącej wybranych zwyczajów, obrzędów i tradycji występujących na pograniczu polsko-czeskim.