Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych dostawców do złożenia oferty cenowej na dostawę dwóch notebooków dla potrzeb projektu pn. InduCCI
Termin składania ofert do 18 grudnia 2019r.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku–Białej jako organizator zaprasza twórców, artystów oraz inne osoby związane z propagowaniem regionalnego folkloru pogranicza polsko-czeskiego do udziału w wydarzeniu pn. „Z tradycją i zwyczajem - przy biesiadnym stole".

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie strony internetowej dla mikroprojektu pn. „Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi eksperckiej dotyczącej sporządzenia raportów finansowych z realizacji mikroprojektu pn. „AKTYWNY I KREATYWNY SENIOR NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie materiałów promujących projekt pn. „Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Szczegóły zamówienia w załączeniu.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dla potrzeb projektu pn. „Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Baltic Sea Region.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wydrukowanie książki -podręcznika wraz z zestawem kart dla potrzeb projektu „CULTURECOVERY” - Protection and REVOCERY of immaterial CULTural heritage of Central Europe through Ecomuseums as driver of the local growth.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych Ekspertów z tematyki ekomuzeów do złożenia oferty na opracowanie dokumentu pn. „Plan działań dla ekomuzeów oraz przeprowadzenia warsztatów.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie graficzne i wydruk materiałów promocyjnych.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku- Białej ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT.

Termin składania ofert: 14.08.2019 do godz. 16.00.