Ogłoszenia

Zaproszenie do współpracy na świadczenie usług doradczych i szkoleniowych w zakresie marketingu i sprzedaży produktów z branży przetwórstwa rolno-spożywczego.

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie graficzne i wydrukowanie plakatów dla potrzeb projektu „Pograniczne Rozgrywki"

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację warsztatów dla dzieci oraz konferencji finałowej projektu „PoGRAniczne rozgrywki".

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Organizację konferencji w ramach projektu ERASME (Energy audits in SME) współfinansowanego ze środków Programu Inteligentna Energia dla Europy.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie graficzne wraz z wydrukiem gry planszowej.