Ogłoszenia

Wynajem sali szkoleniowej wraz z zapewnieniem wyżywienia dla potrzeb zorganizowania szkoleń dla uczestników projektu pn. „Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczna przedsiębiorstwa"

Wynajem sali szkoleniowej wraz z zapewnieniem wyżywienia dla potrzeb zorganizowania szkoleń dla uczestników projektu pn. „Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego"

Przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie drukowania 3D

Opracowanie graficzne oraz wydruk materiałów promocyjnych dla potrzeb projektu AGRO

Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb projeketu AGRO i ENERGO

Wykonanie stron internetowych dla spółek grupy kapitałowej ARR SA

Wykonanie Społecznościowej Platformy Internetowej

Wybór konsultantów do wykonania usług doradczo–szkoleniowych w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wybór konsultantów do wykonania usług doradczo- szkoleniowych w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw, współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Świadczenie doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstwa, współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.