Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi transportowej dla potrzeb przewozu uczestników wizyty studyjnej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy budynku Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku –Białej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż używanych urządzeń do monitoringu.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty cenowej na budowę parkingu.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do współpracy Ekspertów - w zakresie sporządzania wyceny majątkowej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na moderowanie platformy wymiany informacji oraz opracowanie Zintegrowanego Planu Działań dla miasta Bielska – Białej w zakresie realizacji strategii rozwoju w oparciu o zidentyfikowane inteligentne specjalizacje.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie systemu parkingowego przy Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym w Bielsku-Białej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do współpracy Ekspertów z zakres partnerstwa publiczno-prawnego.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych przy ul. Cieszyńskiej 365 w Bielsku-Białej.