Ogłoszenia

Wykonanie Społecznościowej Platformy Internetowej

Wybór konsultantów do wykonania usług doradczo–szkoleniowych w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wybór konsultantów do wykonania usług doradczo- szkoleniowych w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw, współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Świadczenie doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstwa, współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Świadczenie doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstwa, współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Świadczenie usługi doradczo- szkoleniowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach usługi systemowej KSU, współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizacja konferencji finałowej projektu GReaC

Wyprodukowanie filmu na potrzeby realizacji projektu pn. „Getting Ready for Capital" współfinansowanego przez Komisję Europejską

Tłumaczenie z języka francuskiego na język polski oraz wypożyczenie zestawów do tłumaczenia symultanicznego dla potrzeb organizowanej konferencji pn. „TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji. Doświadczenia i perspektywy".

Opracowanie i druk materiałów konferencyjnych dla uczestników konferencji organizowanej w ramach projektu "Techno BIT Venture-wiedza i kapitał dla inwestycji"