Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych pomieszczeń zaplecza kuchennego restauracji hotelowej w BIT.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dla potrzeb wyposażenia FABLABU w Bielsku-Białej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych na potrzeby FABLAB w budynku przy ul. Cieszyńskiej 365 w Bielsku-Białej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do FABLABU w Bielsku-Białej.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „FabLabNet” współfinansowanego z Programu INTERREG Central Europe.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku – Białej zaprasza do złożenia oferty na dostawę wycinarki laserowej dla potrzeb FABLABU w Bielsku-Białej.

UWAGA zmiana specyfikacji. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej informuje, iż z uwagi na okres świąteczny termin składania ofert na dostawę wycinaki laserowej (plotera) dla potrzeb FABLABU w Bielsku-Białej zostaje przedłużony do 20 kwietnia 2017r. do godz. 14.00

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku – Białej ogłasza konkurs ofert na wynajem i prowadzenie lokalu gastronomicznego w Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym w Bielsku-Białej przy ul. 1 Dywizji Pancernej 45. 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku–Białej, zaprasza zainteresowane Redakcje magazynów, czasopism i innych  do złożenia oferty cenowej na publikację artykułu na temat projektu pn. IN-FOCUS Program URBACT III 2014–2020.

Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do FABLABU w Bielsku-Białej.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.FabLabNet” współfinansowanego z Programu INTERREG Central Europe.

II Przetarg – sprzedaż udziałów.