Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na moderowanie platformy wymiany informacji oraz opracowanie Zintegrowanego Planu Działań dla miasta Bielska – Białej w zakresie realizacji strategii rozwoju w oparciu o zidentyfikowane inteligentne specjalizacje.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie systemu parkingowego przy Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym w Bielsku-Białej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do współpracy Ekspertów z zakres partnerstwa publiczno-prawnego.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych przy ul. Cieszyńskiej 365 w Bielsku-Białej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na odnowienie, konserwację napisów świetlnych na budynku Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku-Białej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Kancelarii Internetowej dla ARR S.A.”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie systemu parkingowego przy Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym w Bielsku-Białej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do współpracy Doradców zainteresowanych świadczeniem usług doradczych w zakresie prawa zamówień publicznych.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  zaprasza do współpracy Trenerów zainteresowanych świadczeniem usług szkoleniowych w zakresie prawa zamówień publicznych.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej na stworzenie „Kancelarii Internetowej”.