Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie aplikacji mobilnej dla potrzeb projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. MAMBA - Maximised Mobility and Accessibility of Services in Regions Affected by Demographic Change współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Interreg Baltic Sea Region.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych Ekspertów do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej w zakresie modelowania przestrzennego. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „FabLabNet” współfinansowanego z Programu INTERREG Central Europe.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę uzupełniającego wyposażenia FABLABU w Bielsku-Białej. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. "FabLabNet" współfinansowanego z Programu INTERREG Central Europe.

Zaproszenie do złożenia oferty - Emisja filmów TV

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi eksperckiej dotyczącej sporządzenia raportów - finansowych z realizacji projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług kurierskich.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu graficznego ulotki projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dokumentu z języka polskiego na język angielski dla potrzeb projektu pn. IN-FOCUS Program URBACT III 2014–2020 dofinansowywanego z Funduszy Unii Europejskie.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę dwóch notebooków dla potrzeb projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.