Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty na wykonanie analizy obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza polsko- słowackiego.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "GreenFilmTourism" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020.
Termin składania ofert do 24 sierpnia 2021

 

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby, firmy, instytucie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie stworzenia programu szkoleniowego oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń dot. modelowania przestrzennego dla uczniów i nauczycieli szkół polskich i słowackich w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 12 sierpnia 2021 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku- Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku-Białej ul. 1 Dywizji Pancernej 45.

Oferty pisemne można składać do dnia 9 sierpnia 2021rdo godziny 13.00

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na opracowanie cyfrowej mapy Filmowego Dziedzictwa Kulturowego dla potrzeb projektu pn. „GreenFilmTourism”. Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Termin składania ofert do 4 sierpnia 2021 r.

Spr. 30/2021

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na dostawę 10 sztuk laptopów w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 6 sierpnia 2021 r.

Spr. 29/2021

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na dostarczenie zestawu aparatu fotograficznego z obiektywem w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 6 sierpnia 2021 r.

Spr. 28/2021

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby/Ekspertów  do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie przeprowadzenia działania pilotażowego testującego nowe zastosowanie ISOBUS.

Zamówienie na usługę ekspercką jest realizowane dla potrzeb projektu pn. „ Transfarm 4.0” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Oferty można składać do 03.08.2021r. do godz. 12.00

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie przeprowadzenia warsztatów w zakresie wprowadzenia do metodologii „design thinking" dla administracji publicznej w ramach projektu InduCCI, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Central Europe.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na stworzenie platformy internetowej – cyfrowej skarbnicy natury dla potrzeb mikroprojektu pn. „Digital Nature”. Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 10 czerwca 2021 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku–Białej, zaprasza do współpracy instruktorów i trenerów do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów dla seniorów w ramach mikro projektu pn.”Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim”. Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.