Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza zamówienie na dostawę dwóch zestawów ramion robotycznych z systemem wizyjnym w ramach Projektu 4 STEPS PROGRAM Interreg Central Europe.

W załączeniu:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
3. Wyjaśnienia do SIWZ

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych instruktorów, twórców i artystów do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów dla seniorów w ramach mikro projektu pn."Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych tłumaczy do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dokumentów projektowych oraz tłumaczenia konsekutywnego podczas warsztatów organizowanych dla seniorów. Zamówienie jest realizowane w ramach mikro projektu pn."Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim„ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na usługę ekspercką w zakresie szkoleń i doradztwa dotyczącego problematyki projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego gminy Bielsko-Biała.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie Studium wykonalności wraz z pracami projektowymi dla przebudowy i rozbudowy obiektu tzw. „kortów" przy ul. Partyzantów w Bielsku- Białej na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.
W załączeniu treść ogłoszenia o zamówieniu.

Termin złożenia oferty 3.02.2020 do godz.13.00

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku - Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby realizowanych projektów. Oferty można składać w formie elektronicznej.
Termin składania ofert: 30.12.2019 do godz. 14.00

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych dostawców do złożenia oferty cenowej na dostawę dwóch notebooków dla potrzeb projektu pn. InduCCI
Termin składania ofert do 18 grudnia 2019r.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie strony internetowej dla mikroprojektu pn. „Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi eksperckiej dotyczącej sporządzenia raportów finansowych z realizacji mikroprojektu pn. „AKTYWNY I KREATYWNY SENIOR NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie materiałów promujących projekt pn. „Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Szczegóły zamówienia w załączeniu.